Privātuma politika

1. Visi šajā vietnē http://www.greetha.lv (turpmāk tekstā – Vietne) ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Lietotāju personas datu apstrādes pārzinis ir Vietnes administrācija (turpmāk tekstā – Greetha.lv), ja vēlaties ar to sazināties, lūdzu, sūtiet ziņu Vietnes administratoram (info@greetha.lv).
3. Reģistrējoties Vietnē, kā arī lietojot Vietni, lietotājs izsaka piekrišanu, ka Greetha.lv veic attiecīgā lietotāja personas datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punkta izpratnē.
4. Lietotāju sniegtās informācijas apstrādes mērķis:
    4.1. nodrošināt Fizisko personu apkalpošanu;
    4.2. uzlabot Vietni atbilstoši lietotāju vajadzībām;
5. Lietotāju personas datu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts.
6. Vietnē reģistrēts lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja informācija tiek izmantota, lai:
    6.1. atvieglotu pasūtījuma noformēšanu;
    6.2. lai nosūtītu informējošus e-pastus, bet tikai tādā gadījumā ja lietotājs tam ir piekritis.
7.     Lietotāja datu aizsardzība tiek nodrošināta:
    7.1. izmantojot tikai drošus serverus.
    7.2. maksājumu datus pārsūtot ar (SSL) Secure Socket Layer tehnoloģiju;
    7.3. datu bāzēm piekļūt iespējams tikai personām kam ir īpašas atļaujas.
8. Vietnē reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, kā arī pieprasīt Vietnes administratoram lietotāja profila vai citas informācijas dzēšanu.
9. Reģistrējoties Vietnē, kā arī lietojot Vietni, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Greetha.lv ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:
    9.1. citām personām, ja Greetha.lv saņem lietotāja piekrišanu;
    9.2. Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēm, ja saņemts atbilstošs pieprasījums;
    9.3. tiesībaizsardzības iestādēm, ja Greetha.lv konstatē, ka attiecīgais lietotājs rupji pārkāpj šos Noteikumus vai valstī spēkā esošos normatīvos aktus.
10.    Greetha.lv patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot Vietnes sākuma lapā.
11.    Šī privātuma politika attiecas tikai uz šo Vietni. Paralēli Vietnei apmeklējot citas vietnes, citās vietnēs darbojas sava privātuma politika.